Đối với mặt hàng xuất khẩu .Giá tính thuế là theo giá FOB hay theo giá CIF như trên hợp đồng? Nếu theo giá CIF thì công ty có được hoàn thuế của phí vận tải và bảo hiểm ko? VD: giá CIF = giá FOB(50usd) + phí vận tải(10usd) + phí bảo hiểm (1usd)= 61usd nếu trị giá tính thuế là 61usd thì tôi có được hoàn lại ((10+1)* thuế xuất khẩu)phần tiền này ko? Và làm cách nào để được hoàn tiền lại?