Đối với mặt hàng từ nước ngoài vào KNQ sau đó từ KNQ xuất vào nội địa thì áp dụng theo điều kiện thương mại nào (Incoterm) gì ?