DN nội địa có thể mua hàng của DN nước ngoài có hàng gửi ở Kho ngoại quan Việt Nam và chỉ cần làm thủ tục chuyển quyền sở hữu trong Kho ngoại quan (mà không cần mở TK nhập khẩu). Sau đó DN nội địa có thể bán hàng vào DN khác ở nội địa hoặc xuất khẩu cho đối tác khác ở nước ngoài . Thủ tục thuế NK, VAT và các loại thuế khác (nếu có) sẽ được thực hiện như thế nào? và ở khâu nào?