Công ty chúng tôi đã nhập máy móc tạo TSCĐ. Nhập theo lọai hình nhập đầu tư nộp thuế. Giờ công ty chúng tôi không sử dụng các loại máy đó nữa, công ty chúng tôi muốn bán cho công ty khác tại nước ngoài. Trên Giấy đăng ký kinh doanh cty chúng tôi không có ngành nghề buôn bán máy móc. Vậy công ty chúng tôi có được bán máy đó không. Và khi bán chúng tôi làm thủ tục hải quan theo loại hình nào?