Dịch vụ trung tâm phân phối
Dịch vụ trung tâm phân phối là hoạt động đã và đang được ICD Tân Cảng Long...
Xem chi tiết
KHAI BÁO HẢI QUAN
ICD Tân Cảng - Long Bình là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam cung cấp cấp...
Xem chi tiết
DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN
Để chọn một đơn vị có đủ khả năng, đủ điều kiện, đủ năng lực và...
Xem chi tiết
Điểm kết hóa tập trung
Ngày 10/03/2010, Điểm Kiểm hóa tập trung tại ICD Tân Cảng - Long Bình chính thức...
Xem chi tiết
DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN
Với diện tích gần 200,000 m2 kho ngoại quan và trên 15,000 m2
Xem chi tiết
Dịch vụ kho - gom hàng lẻ CFS
ICD Long Bình cũng khai thác loại hình kho CFS (Container Freight Station) ...
Xem chi tiết
Dịch vụ kho mát - Máy lạnh
ICD Tân Cảng Long Bình cung cấp các giải pháp đáp ứng được nhu cầu bảo quản...
Xem chi tiết
Dịch vụ kho hóa chất - Kho hàng nguy hiểm
ICD Long Bình cung cấp dịch vụ cho thuê kho đối với hàng hóa chất, hàng nguy...
Xem chi tiết

Đối tác

HOTLINE: 09 33 33 09 90