Là Công ty thành viên của Tổng Công Ty Tân Cảng Sài Gòn. Cung cấp kho bãi, và các dịch vụ về logistics, khai thuê Hải quan, Đại lý Hải Quan.

Dịch vụ trung tâm phân phối
Dịch vụ trung tâm phân phối là hoạt động đã và đang được ICD Tân Cảng Long...
Xem chi tiết
DỊCH VỤ KHO NGOẠI QUAN
Với diện tích gần 200,000 m2 kho ngoại quan và trên 15,000 m2
Xem chi tiết
Dịch vụ kho - gom hàng lẻ CFS
ICD Long Bình cũng khai thác loại hình kho CFS (Container Freight Station) ...
Xem chi tiết
Dịch vụ kho mát - Máy lạnh
ICD Tân Cảng Long Bình cung cấp các giải pháp đáp ứng được nhu cầu bảo quản...
Xem chi tiết
Dịch vụ kho hóa chất - Kho hàng nguy hiểm
ICD Long Bình cung cấp dịch vụ cho thuê kho đối với hàng hóa chất, hàng nguy...
Xem chi tiết

Đối tác

HOTLINE: 09 33 33 09 90