Giài trình biến động lợi nhuận quý 3/2020 so với cùng kỳ.