Công ty CP ICD Tân Cảng Long Bình Thông báo đăng ký giao dịch quyền mua cổ phiếu của TCT TCSG.