Báo cáo tài chính quý 1/2017 ICD Tân Cảng Long Bình