Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3.2016 ICD Tân Cảng Long Bình