Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 ICD Tân Cảng Long Bình