Thực trạng thiếu hụt container rỗng và các giải pháp khắc phục .