Khai trương máy soi hiện đại nhất Việt Nam tại bãi kiểm hóa ICD Long Bình