ICD Tân Cảng Long Bình thông báo đến Quý cổ đông về thay đổi địa điểm chi trả cổ tức.